agenda.jpgDSC01905.JPG

DSC01908.JPG

Să îmbunatăţim managementul şi să evitam supraexploatarea resurselor naturale pentru a realiza o dezvoltare durabilă!­
Principiile dezvoltarii durabile

Dezvoltarea durabila inseamna mai mult decat o definitie. Declaratia de la Rio pune in evidenta 18 principiipentrudezvoltareadurabila:
1. Oamenii au dreptul la o viata sanatoasa si prospera in armonie cu mediul inconjurator


2. Dezvoltarea de azi nu trebuie sa submineze necesitatile de dezvoltare si de mediu ale generatiilor viitoare


3. Natiunile au dreptul suveran de a-si exploata resursele, dar fara a cauza distrugeri in afara granitelorlor.


4. Natiunile trebuie sa propuna legi internationale care sa acorde compensatii pentru daunele cauzate in afara granitelortariilor.


5. Natiunile trebuie sa protejeze mediul. Atuncicandexistariscul de daunemajore, ireversibile, nesigurantastiintifica nu trebuiepusamaipresus de masurileclare de prevenire a degradariimediului.

6. Pentru a obtine o dezvoltare durabila, protectia mediului trebuie sa devina parte integranta a procesului de dezvoltare. Reducerea saraciei si disparitia diferentelor economiceintre diverse arti al lumii sunt esentiale pentru realizarea dezvoltarii durabile.

12. Populatorul trebuie sa acopere costurile.


13. Natiunile trebuie sa se informeze reciproc despre dezastrele naturale sau nu ce au impact in afara granilelor.


14. Dezvoltarea durabila necesita o abordare stiintifica a problemei. Natiunile trebuie sa impartaseasca cunostintele si tehnicile inovative pentru a realiza scopul dezvoltarii durabile.


15. Pentru realizarea dezvoltarii durabile trebuie folosite resursele de creativitate, curaj si inovare ale tuturor categoriilor sociale. (implicareadeplina a femeilor in acestprocessi a tinerilor). Natiunile trebuie sa recunoasca sii ncurajeze initiativele de dezvoltare durabila ale tuturor persoanelor ingenioase.


16. Razboiul este dusmanul dezvoltarii durabile. Natiunile trebuie sa aiba in vedere protejarea mediului in zonele de conflict, sa respecte legile cu privire la mediu pe timpul conflictului armat si sa participe la recostruirea lui dupa incetare.

17. Pacea, dezvoltareasiprotectiamediuluisuntinseparabile.

7. NatiuniletrebuiesacooperezepentruconservareasiprotejareaecosistemuluiPamantului.


8. Natiunileartrebuiesareducasisaeliminemodelelenesustenabile de productiesiconsumsisaimplementezepoliticidemograficepotrivite.


9. Problemele de mediusuntmaibinerezolvate cu participareatuturorcetatenilor. Natiunileartrebuisafacilitezesisaincurajezeparticipareacetatenilor la rezolvareaproblemeor de mediu, de aceeainformatiiledespremediutrebuiefacuteaccesibilepubliculuilarg


10. Natiuniletrebuiesaaproblelegi care saprotejezemediul, saaperevictimelepoluariisiatuncicandestecazulsaimpiediceactiunileasupramediului care aravea impact negativireversibil.


11. Natiunileartrebuisacooperezepentrucreareaunuimediu economic deschis care saasiguretuturortarilordezvoltarea in spiritulsustenabilitatii.